Cerimònies

Les cerimònies creen un pont entre lo quotidià i lo diví per integrar la sacralitat de l’existència en cada moment del devenir. Cerimoniar és per a mi obrir un espai sagrat conscient on possibilitar que la Vida s’expressi amb tota la seva bellesa i magnificència. És crear rituals per integrar lo simbòlic en lo conscient. És respirar el batec de la mare Terra sentint com sustenta i proveeix amb la seva riquesa, i honrar-la per permetre que el miracle segueixi succeint. És recordar-me que sóc l’Univers respirant a través meu.

 

Las ceremonias crean un puente entre lo cotidiano y lo divino para permitirnos integrar la sacralidad de la existencia en cada momento de nuestro acontecer. Ceremoniar es para mi abrir un espacio sagrado consciente donde posibilitar que la Vida se exprese con toda su belleza y magnificencia. Es crear rituales para integrar lo simbólico en lo consciente. Es respirar el latido de la madre Tierra sintiendo como sustenta y provee con su riqueza, y honrarla por permitir que el milagro siga sucediendo. Es recordarme que soy el Universo entero respirando a través de mi ser.

Cerimònia de celebració de l'embaràs: un espai per a dones embarassades on celebrar en companyia de qui estimen, l’alegria de gestar Vida.

 

Cerimònia de benvinguda de la menstruació: acollir l’arribada de la sang de Vida, la transformació de la nena en dona i el reconeixement de la flor de la Vida obrint-se dins nostre. Cuidar aquest moment sagrat de comunió amb la deïtat que som i ritualitzar-lo per reconnectar-nos amb el poder del Sagrat Femení que desperta des de el nostre úter.

Celebrem aquesta ceremònia en qualsevol edat per sanar l'arribada de la teva menstruació.

 

 

 

Cerimònia d’obertura d’espais: celebrar l’inici d’una nova etapa en un nou espai és un moment important per anclar propòsits i fites a assolir.

 

 

 

Dissenyem juntes la teva cerimònia.

Ceremonia de celebración del embarazo: un espacio sagrado para mujeres embarazadas donde celebrar, en compañía de quienes quieren, la alegría de gestar Vida.

 

Ceremonia de bienvenida de la menstruación: acoger la llegada de la sangre de Vida, de la transformación de la niña en mujer y reconocer la flor de la Vida abriéndose en nuestro interior. Cuidar este momento sagrado de comunión con la deidad que somos y ritualizarlo para volver a conectar con el poder del Sagrado Femenino que despierta desde nuestro útero.

Celebramos esta ceremonia en qualquier edad para sanar cómo fue la llegada de la menstruación en ti, mujer.

 

Ceremonia de abertura de espacios: celebrar el inicio de una nueva etapa en un espacio nuevo es un momento importante para anclar propósitos y metas a alcanzar.

 

 

Diseñamos juntas tu ceremonia.


La Pedra

 

La distreta va ensopegar amb ella.

La violenta la va fer servir com a projectil.

L'emprenedora va utilitzar-la per a construir.

El pagès, cansat, s'hi va asseure.

Per als nens i les nenes, fou una joguina.

David va matar a Goliat, i Miquel Angelo en va fer la més bella escultura.

En tots el casos, la diferència no és la pedra, sinó la persona.

 

No existeix cap pedra en el teu camí que no puguis utilitzar per al teu propi creixement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Piedra

 

La distraída tropezó con ella.

La violenta la utilizó como proyectil.

La emprendedora construyó con ella.

El campesino, cansado, la utilizó como asiento.

Para los niños y las niñas fue un juguete.

David mató a Goliat, y Miquel Angelo construyó la más bella escultura.

En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona.

 

No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento.