Nunu

NUNU és una formació de dos anys –i tres fases- on es treballa l’acompanyament a la criança  des d’una mirada respectuosa.

 

NUNU pretén ser una proposta de descoberta i reflexió per aquelles persones que es relacionen amb els infants en etapa infantil. De tota manera, les experiències i temàtiques que s’hi tracten són aplicables al llarg de tot el desenvolupament vital. En els tallers, una gran part del treball és el d’adquirir eines que permetin desencallar situacions estancades, trobar la manera de gestionar les dificultats que apareixen en el camí de ser mares, pares i acompanyants, per així poder transformar la mirada en el procés de criança.

 

Cada taller consta d’una part teòrica i una altra part vivencial per tal de poder integrar mitjançant la pràctica, tot allò que s’explica. Totes les preguntes i dubtes són benvingudes, és més, agraïm que les famílies us obriu a exposar les vostres inquietuds ja que això enriqueix el grup i us aporta més material a cada una de vosaltres.

 

NUNU és un espai de creixement en grup. Si bé les temàtiques són definides per l’equip, cada un dels tallers obre reflexions interessants entorn a com - les persones adultes - establim lligams amb els infants que mapaternem. Compartir les vivències pròpies en un grup d’iguals genera un espai de confiança i transformació on créixer plegades.

nunu.acompanyamentfamiliar.com

La formació es divideix en tres parts:

 

 

I)                  PRESÈNCIA (1er any)

 

En aquesta primera fase obrirem, poc a poc, la mirada envers la criança amb reflexions entorn temes més bàsics com són els límits, l’autonomia, etc. En un seguit de 5 tallers teòrico-pràctics, les famílies anireu descobrint eines i recursos per tal d’establir amb els infants una relació sana i de qualitat.

 

 • ·        Límits i Rabietes
 • ·        Autonomia, un camí de descoberta
 • ·        Plor: mecanisme d’alliberació emocional
 • ·        Família i societat com a factors educatius
 • ·        Psicomotricitat relacional

 

 

II)                 CONSCIÈNCIA (2on any)

 

La segona fase pretén profunditzar una mica més, ja no tant en la relació amb els infants, sinó en com les adultes que mapaternem concebem el món, ens relacionem amb el que ens envolta i quin paper clau juguem en la salut dels infants. Un cop adquirits els coneixements de la fase de PRESÈNCIA, estem preparades per enfocar les preguntes cap a nosaltres mateixes.

 

 • ·        Gènere en l’acompanyament respectuós
 • ·        Sexualitat infantil i prevenció de l’abús
 • ·        Salud bucodental familiar: de lo físico a lo sutil
 • ·        La veu de l’ànima

 

 

III)               ESSÈNCIA (2on any)

 

En aquesta tercera fase la proposta és un retir d’un cap de setmana a la natura on es treballaran aspectes individuals amb el grup de referència, sempre acompanyades de la mirada i supervisió de professionals amb àmplia experiència en l’àmbit de l’acompanyament terapèutic.

 

 • ·        Psicologia de les neurosis

 

Tallers

Tallers de Constel·lacions Familiars.

 

Tallers vivencials que aprofundeixen en l'acompanyament de la criança respectuosa:

 

El procés de ser família.

 • L'ordre dins el sistema familiar
 • La parella i els/les fills/es
 • L'arribada dels/es germans/es

Sexualitat infantil

 • La sexualitat de l'adult que acompanya: tabús, vivències i creences.
 • Joc i exploració individual
 • Joc i exploració entre iguals
 • Límits respectuosos

L'autonomia infantil

 • Ritmes i necessitats de cada etapa del desenvolupament
 • Adequació dels espais
 • Acompanyar els processos de Vida

Límits

 • Comprendre la funció dels límits
 • Posar límits amb amor i respecte
 • Quan posar el límit? Quan esperar-me?

Conflictes i Agressivitat

 • L'energia agressiva com a font de supervivència
 • Polartiat del conflicte: víctima-agressor/a
 • La importància dels conflictes

Societat i Cultura

 • Com m'influencia el meu entorn immediat a l'hora de criar els infants?
 • Dificultats i alternatives socioculturals en el procés de criança
 • Quin món vull oferir als/les meus/ves fills/es?

Altres:

La por, El joc, Psicomotricitat, El gènere en el procés de criança, L'alimentació com a nutrició de l'ànima.

I totes aquelles demandes i propostes que sorgeixen dels grups que acompanyo.

 

Fes la teva proposta! Contacta amb mi per a dissenyar el teu taller.

 

 

 

Talleres de Constelaciones Familiares.

 

Talleres vivenciales para profundizar en el acompañamiento y la crianza respetuosas:

 

El proceso de ser familia

 • El orden dentro del sistema familiar
 • La pareja y la llegada de l@s hij@s
 • La llegada de l@s herman@s

Sexualidad infantil

 • Sexualidad de l@s adult@s que acompañan: tabús, vivencias y creencias.
 • Juego y exploración individual.
 • Juego y exploración entre iguales.
 • Límites respetuosos.

Autonomía infantil

 • Ritmos y necesidades de cada etapa del desarrollo
 • Adecuación de los espacios y materiales
 • Acompañar los procesos de Vida

Límites

 • Comprender la función de los límites
 • Poner límites con amor y respeto
 • Cuando poner el límite? Cuando esperarme?

Conflictos y Agresividad

 • La energía agresiva como fuente de supervivencia
 • Polaridad del conflicto: víctima - agresor/a
 • La importancia de los conflictos

Sociedad y cultura

 • Como me influencia mi entorno inmediato a la hora de criar a mis hij@s?
 • Dificultades y alternativas socioculturales en el proceso de crianza
 • Qué mundo quiero ofrecer a mis hij@s?

 

Otros:

El miedo, El juego como herramienta básica para el desarrollo, Psicomotricidad, El género en el proceso de crianza, La alimentación como nutrición de la ánima.

Y todas las demandas y propuestas que surgen de los grupos de familias que acompaño.

 

No dudes en proponer la tuya! Contacta conmigo para diseñar el taller.

Xerrades

Ofereixo xerrades sobre temàtiques relacionades amb:

 • ACOMPANYAMENT I CRIANÇA RESPECTUOSA (veure apartat Tallers)
 • EDUCACIÓ VIVA
 • PSICOLOGIA INFANTIL

 

Ofrezco charlas sobre temas relacionados con las siguientes áreas:

 • ACOMPAÑAMIENTO Y CRIANZA RESPETUOSA (ver apartado Talleres)
 • EDUCACIÓN VIVA
 • PSICOLOGÍA INFANTIL

La Pedra

 

La distreta va ensopegar amb ella.

La violenta la va fer servir com a projectil.

L'emprenedora va utilitzar-la per a construir.

El pagès, cansat, s'hi va asseure.

Per als nens i les nenes, fou una joguina.

David va matar a Goliat, i Miquel Angelo en va fer la més bella escultura.

En tots el casos, la diferència no és la pedra, sinó la persona.

 

No existeix cap pedra en el teu camí que no puguis utilitzar per al teu propi creixement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Piedra

 

La distraída tropezó con ella.

La violenta la utilizó como proyectil.

La emprendedora construyó con ella.

El campesino, cansado, la utilizó como asiento.

Para los niños y las niñas fue un juguete.

David mató a Goliat, y Miquel Angelo construyó la más bella escultura.

En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona.

 

No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento.