Perfil

Psicòloga i escriptora. Fundadora d’Acompanyament Familiar. Co-creadora, coordinadora i supervisora de projectes d'Educació Viva.  Diplomada en Pedagogia Sistèmica per l’Institut Gestalt. Postgrau de Constel·lacions Familiars per l’Institut Integratiu.  Formada per Mauricio i Rebecca Wild a l’Ecuador  “Activando un paradigma de la Vida”. Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista per l’Institut Erich Fromm. Formació en "Infancia y prevención de las neurosis" amb Evânia Reichert.

Biografia

 

El camí està ple de pedres, i cada una d'elles, m'obre un Univers de possibilitats.

 

 

Sóc persona, dona, incansable buscadora, viatgera, amiga, companya, filla, germana, família.

La meva búsqueda personal comença des del moment en què connecto amb el desig d'anar més enllà d'allò que m'envolta, de descobrir un món propi en el que sentir-m'hi creadora i espectadora, actriu i guionista. Prenc consciència de l'esforç personal que implica deixar de seguir el camí pautat per llençar-se a l'aventura de l'anhel intern, i és llavors quan possibilito l'obertura de la coraça i la Vida pren lloc en el quotidià.

He caminat per diferents disciplines, per això em considero integradora de diversos enfocs que aborden el coneixement de l'Ésser humà. Vaig flirtejar un bon temps amb la Psicologia Transpersonal, que em va obrir les portes a una visió més àmplia i integrativa de la realitat. Al finalitzar els meus estudis universitaris de Psicologia a la Universitat de Barcelona, vaig demanar una beca internacional i em vaig embarcar cap a Austràlia, a conéixer i estudiar la cosmovisió ancestral i la realitat actual del món aborígen. D'elles i ells en vaig aprendre infinitud de coses. La més important és l'arrelament i la connexió amb la mare Terra; obrir-me a escoltar el batec del seu cor i sincronitzar-lo amb el meu.

Oberta a les noves formes de poder transformar el paradigma establert, vaig co-crear un projecte d'educació viva i acompanyament respectuós per a infants de 2 a 6 anys i les seves famílies. Un entorn natural on els infants eren acompanyats des de l'amor i el respecte. Un espai on aprendre que la llibertat va unida als límits respectuosos. Un racó de món on poder abraçar el meu infant intern i caminar-hi de la mà. Actualment segueixo coordinant i acompanyant en diversos projectes d'educació viva.

Profunditzar en l'àmbit de la família em va dur a formar-me en Pedagogia Sistèmica i Constel·lacions familiars, i és aquí on va començar a germinar el desig de crear un projecte personal que donés suport a la criança respectuosa dins l'àmbit familiar; un projecte on acompanyar el camí de les famílies nodrint-les amb més recursos, amb l'escolta activa i les eines que necessiten per gaudir del procés de sostenir el desenvolupament dels seus fills i filles. Aquí va néixer Acompanyament Familiar. Des de llavors m'he dedicat a facilitar tallers, formacions, xerrades, sessions d'assessorament familiar, etc. per tot el territori peninsular. L'aventura segueix, amb el sac cada cop més ple de coneixements i agraïments cap a les persones que em creuo pel camí.

El ventall de tallers, cursos i formacions que he seguit no té fi. Profunditzar en l'ésser humà m'ha dut a conéixer cultures que encara mantenen camins de sabiduria tradicionals i enriquir-me del saber ancestral que transmeten.

També he assistit a naixements respectats en entorns tranquils i relaxats, i això m'ha permès comprendre la importància de sanar el trauma del nostre propi naixement, per tornar a nàixer a la Vida que escollim i cocreem.

I el camí segueix, i mai és el mateix.

 

 


El camino está repleto de piedras, y cada una de ellas, me abre un Universo de posibilidades.

 

 

Soy persona, mujer, incansable buscadora, viajera, amiga, compañera, hija, hermana, familia.

Mi búsqueda personal comienza en el momento en que conecto con el deseo de ir más allá de lo que me rodea, de descubrir un mundo propio en el que poder sentirme creadora y espectadora, actriz y guionista. Tomo conciencia del gran esfuerzo personal que supone dejar de seguir el camino pautado para lanzarse a la aventura del propio anhelo interno, y es entonces cuando posibilito la apertura de la coraza y la Vida toma lugar en mi cotidiano.

He caminado por diversas disciplinas, es por esto que me considero integradora de diferentes enfoques que abordan el conocimiento del Ser humano. Flirteé un buen tiempo con la Psicología Personal, que me abrió las puertas a una visión más amplia e integrativa de la realidad. Al finalizar mis estudios universitarios en Psicología en la Universitat de Barcelona, se me concedió una beca internacional para embarcarme hacia Australia, a conocer y estudiar la cosmovisión ancestral y la realidad actual del mundo aborigen. De ellas y ellos aprendí infinitud de cosas; la más importante fue el enraizamiento y la conexión con la madre Tierra; abrirme a escuchar el latido de su corazón y sincronizarlo con el mío.

Abierta a nuevas maneras de poder transformar el paradigma social establecido, co-creé un proyecto de educación viva y acompañamiento respetuoso para niños y niñas de 2 a 6 años y sus familias. Un entorno natural donde eran acompañados y acompañadas desde el amor y el respeto. Un espacio donde aprender que la libertad va unida a los límites respetuosos. Un rincón del mundo donde poder abrazar a mi niña interna y caminar juntas de la mano. Actualmente sigo coordinando y acompañando a varios proyectos de educación viva.

Profundizar en el ámbito de la familia me llevó a formarme en Pedagogía Sistémica y Constelaciones familiares, y es aquí donde comienza a germinar el deseo de crear un proyecto personal que diera apoyo a la crianza respetuosa en el seno familiar; un proyecto donde acompañar el camino de las familias nutriéndolas de más recursos, con la escucha activa y las herramientas que necesitan para gozar del proceso de sostener el desarrollo y los procesos de Vida de sus hijos e hijas. Así nació Acompanyament Familiar. Desde entonces me he dedicado a ofrecer talleres, formaciones, charlas y sesiones de asesoramiento familiar por todo el territorio peninsular. La aventura sigue, con el saco cada vez más lleno de conocimientos y agradecimientos de todas las personas que me cruzo por el camino.

El abanico de talleres, cursos y formaciones que he seguido no tiene fin. Profundizar en el Ser humano me ha llevado a conocer culturas que mantienen todavía caminos de sabiduría tradicional y enriquecerme del saber ancestral que transmiten.

He asistido a nacimientos respetados en entornos tranquilos y relajados, y esto me ha permitido comprender la importancia de sanar el trauma de nuestro propio nacimiento, para volver a nacer a la Vida que escogemos y cocreamos.

Y el Camino sigue, y nunca es el mismo.

 

 

 

La Pedra

 

La distreta va ensopegar amb ella.

La violenta la va fer servir com a projectil.

L'emprenedora va utilitzar-la per a construir.

El pagès, cansat, s'hi va asseure.

Per als nens i les nenes, fou una joguina.

David va matar a Goliat, i Miquel Angelo en va fer la més bella escultura.

En tots el casos, la diferència no és la pedra, sinó la persona.

 

No existeix cap pedra en el teu camí que no puguis utilitzar per al teu propi creixement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Piedra

 

La distraída tropezó con ella.

La violenta la utilizó como proyectil.

La emprendedora construyó con ella.

El campesino, cansado, la utilizó como asiento.

Para los niños y las niñas fue un juguete.

David mató a Goliat, y Miquel Angelo construyó la más bella escultura.

En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona.

 

No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento.